Dijagnostika

Dijagnoza se uspostavlja pregledom nalaza liječnika (ukoliko ih osoba ima),

  • Pregledom klijenta (vizualna dijagnoza lica i posture),
  • Razgovorom , o tome kako se klijent osjeća, koje su mu životne navike, prehrana, itd…
  • Pregledom trbuha („hare“) na kojem se nalaze sve dijagnostičke zone energetskih meridijana i organa, prilikom čega praktičar može kreirati tretman upravo za tog određenog pojedinca, njegov boljitak, te kretanje prema ravnoteži i zdravlju.